Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 18. mars: viken.no/st-hallvard-vgs

30.01.21: Uke 5: Gult nivå fra onsdag! Se også informasjon om skoleskyss

Rødt nivå mandag og tirsdag i uke 5, det betyr at Vg2 skal på skolen mandag og Vg1 på tirsdag. Overgang til gult nivå onsdag og da skal alle elever på skolen.

Gult nivå (Udir) 

Skoleskyss på gult nivå

Vi oppfordrer til minst mulig bruk av kollektivtransport til og fra skolen, og anbefaler at de som har mulighet går eller blir kjørt til og fra skolen. NB! De som blir kjørt til skolen må slippes av og hentes på parkeringen ved Lier stadion, og ikke ved innkjøringen til skolen der det lett blir kaos ved skolestart/skoleslutt. Se brev fra Brakar (PDF, 284 kB).)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

22.01.21, kl. 20.30: NB! Kontrabeskjed: Rødt nivå i uke 4!

Grunnet smitteutbrudd i Nordre Follo har kommuneoverlegene i Lier og Drammen bestemt at rødt nivå videreføres. I første omgang vil dette gjelde minst den kommende uken. Trinnplan for uke 4 blir lagt ut på Elevinfo på Teams.

Det blir altså rødt nivå i uke i uke 4 og informasjonen om gult nivå utgår inntil videre:

(22.01.21: Gult nivå fra og med mandag 25. januar. Informasjon om skolehverdagen og skoleskyss.

Etter ti uker på rødt nivå, hvorav to av ukene var heldigital undervisning, kan vi gå over til gult nivå igjen. I møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen onsdag denne uken ble det redegjort for svært liten smitte i ungdomsgruppen nå. Gult nivå betyr at alle elevene får komme på skolen hver dag.

Vi følger vanlig timeplan, men har avvikende pauser mellom trinnene. Dette gjør vi for å unngå å ha alle våre elever i fellesarealene samtidig. Avstand er svært viktig, og vi må unngå trengsel der vi kan. Kantinen åpner ikke den første uken, vi må først se hvor godt vi klarer å overholde smittevernreglene.

Her er en lenke til vår risikovurdering for gult nivå (PDF, 578 kB). Den har vi laget i samarbeid med smittevernsteamet hos vår bedriftshelsetjeneste Synergi Helse og vårt hovedverneombud. Dere vil se at vi har vurdert mange faktorer. Ikke alt er risikofritt, men slik er det å være midt i en pandemi. Hvis alle tar personlig ansvar for å overholde våre strenge smittevernregler, vil dette gå bra også på denne siste etappen.  

Vi er glade for å kunne tilby våre elever et opplæringstilbud på skolen hver dag!

______________________

20.01.21: Fra og med mandag 25. januar er skolen igjen på gult tiltaksnivå. Det ble bestemt i møte med kommuneoverlegene i Lier og Drammen i dag. Dette betyr at alle elever skal komme på skolen hver dag fra mandag.

Mer informasjon kommer senest fredag.

11.01.21 Rødt nivå er forlenget ut uke 3, altså til og med fredag 22. januar. 

Uke 3: Fysisk skole: Mandag Vg2, tirsdag Vg1, onsdag Vg3, torsdag Vg2 og fredag Vg1.

04.01.21: Nytt år på rødt nivå. Regjeringen har innført rødt tiltaksnivå for videregående skoler i hele landet for å begrense økning i smitten. Det betyr at vi fortsetter med rødt nivå - altså foreløpig til og med fredag 15. januar. Det betyr fysisk skole for følgende trinn: 

Uke 2: Mandag Vg1, tirsdag Vg3, onsdag Vg2, torsdag Vg2, fredag Vg3 + MD-fag.

Uke 1:Tirsdag Vg1, onsdag Vg3, torsdag Vg1 og fredag Vg2 + praktiske MD-fag.

Les mer om smitteverntiltakene skoler skal følge på Udir sin nettside

__________________________

17.12.20: Mandag: Vg3 og deler av Musikk Dans Drama-klassene har fysisk skole, øvrige elever har digital skole.

Tirsdag: Digital klassevis juleavslutning kl. 09.00-10.00. Kontaktlærer inviterer via Teams.

I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole frem til jul; det vil si ca. ett trinn pr dag. 

Vi følger vanlig timeplan. De dagene det ikke er fysisk skole følges vanlig timeplan på Teams. Kantinen er dessverre ikke åpen. 

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen. Har du mye bråk og uro hjemme, ta kontakt med kontaktlærer og be om å få jobbe på skolen. 

Kommuneoverlegene i Lier og Drammen har besluttet at de videregående skolene skal drives på rødt nivå ut 2020 for å fortsatt presse smittetallene ned. 

_____________________________________________________________

11.12.20 I uke 51: Mandag: Vg3, tirsdag: Vg2, onsdag: Vg1, torsdag: Vg2 og fredag: Vg3.

02.12.20 I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole i uke 49; det vil si ett trinn pr dag.

30.11.20 Delvis fysisk skole uke 49. 

I samråd med kommuneoverlegen blir det fortsatt delvis fysisk skole i uke 49; det vil si ett trinn pr dag: Vg1 skal ha fysisk skole onsdag og torsdag, Vg2 skal ha fysisk skole tirsdag og fredag og Vg3 skal på skolen mandag. Vi følger vanlig timeplan. De dagene det ikke er fysisk skole følges vanlig timeplan på Teams. Kantinen er dessverre ikke åpen.

19.11.20: Delvis fysisk skole neste uke (uke 48). 

NB: 1MUB/C møter 0835-0910 rom MD113. 1MUA møter 0915-0950 rom MD113.

12.11.20: St. Hallvard vgs. opprettholder tiltak på rødt nivå og etter råd fra kommuneoverlegen i Lier videreføres i hovedsak digital opplæring i uke 47. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Lier kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre.

På skolen er det nå 19 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall smittede har vi også digital skole i uke 47. Vi åpner for programfagsundervisning i praktiske fag på musikk, dans og drama, med mulig trinnvis differensiering. Elevene må følge med på informasjon i sine fag-Teams. 

10.11.20: På skolen er det nå 15 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall ansatte og elever i karantene har vi digital skole i uke 46. Det vil komme ny vurdering vedrørende uke 47.

09.11.20: På skolen er det nå 13 smittetilfeller. Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Friske elever kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for.

Servicetilbud til elever opprettholdes og IKT, elevtjeneste og helsesykepleier kan kontaktes.

06.11.20: Rødt nivå fra mandag 9. november. Fra mandag 9. november skal skolen drives etter rødt nivå på regjeringens trafikklysmodell. For elevene innebærer det endringer i skolehverdagen.

Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger, men at det meste av undervisningen vil foregå som digital hjemmeskole. I uke 46 vil all undervisning foregå digitalt.

Elever med behov for tilpasset opplæring, som ikke kan nyttiggjøre seg av digital opplæring, vil få et tilbud på skolen. Dette gjelder også elever i sårbare grupper.

Det er uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. Det kan komme endringer basert på smittesituasjonen i vårt område.

Informasjon om elevenes timeplaner og oppmøtetid i uke 47 og fremover vil bli klargjort og publisert fortløpende. Vi ber dere derfor følge nøye med på elevenes Teams og skolens hjemmeside.  

05.11.20: Totalt fem elever har testet positivt på Covid-19. Dette betyr at mange elever må i karantene. Det er også mange lærere som må i karantene, og derfor må alle klasser på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende ha digital hjemmeskole i morgen fredag 06.11. Vi har hatt god kontakt med smitteteamet i Lier kommune. Ny oppdatert informasjon om overgang til rødt nivå kommer på fredag.

04.11.20: En elev i 2STB har testet positivt på Covid-19. Hele klassen samt en programfagsgruppe er satt i karantene til og med mandag 9. november. Lærere som har hatt undervisning med den eleven, er satt i karantene. Det gjelder også medelever som har hatt undervisning i samme klasse eller gruppe.

03.11.20: En elev i 1STE testet positivt på Covid-19. To lærere og alle elever i 1STE sendes nå hjem i karantene. De må avvente telefon fra smittesporingsteamene. Alle har fått beskjed om å teste seg hvis de har/får symptomer. Tiltakene er gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Lier.

Til toppen