Oppdatert koronainformasjon 19.11.20

Delvis fysisk skole neste uke (uke 48). 

I samråd med kommuneoverlegen åpner vi mandag for delvis fysisk skole; det vil si ett trinn pr dag. Dette betyr at Vg1 skal ha fysisk skole mandag og fredag, Vg3 skal på skolen tirsdag og torsdag mens Vg2 skal ha skole onsdag. Vi følger vanlig timeplan. De dagene det ikke er fysisk skole følges vanlig timeplan på Teams. Kantinen er dessverre ikke åpen.

NB: 1MUB/C møter 0835-0910 rom MD113. 1MUA møter 0915-0950 rom MD113.

_____________________________________________________________

12.11.20: St. Hallvard vgs. opprettholder tiltak på rødt nivå og etter råd fra kommuneoverlegen i Lier videreføres i hovedsak digital opplæring i uke 47. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Lier kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre.

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen og undervisning i noen praktiske fag. 

På skolen er det nå 19 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall smittede har vi også digital skole i uke 47. Vi åpner for programfagsundervisning i praktiske fag på musikk, dans og drama, med mulig trinnvis differensiering. Elevene må følge med på informasjon i sine fag-Teams. 

10.11.20: På skolen er det nå 15 smittetilfeller. Kommuneoverlegen i Lier har besluttet at skolen skal drives på rødt nivå til 20. november. Fordi vi har et betydelig antall ansatte og elever i karantene har vi digital skole i uke 46. Det vil komme ny vurdering vedrørende uke 47.

09.11.20: På skolen er det nå 13 smittetilfeller. Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Friske elever kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for.

Servicetilbud til elever opprettholdes og IKT, elevtjeneste og helsesykepleier kan kontaktes.

06.11.20: Rødt nivå fra mandag 9. november. Fra mandag 9. november skal skolen drives etter rødt nivå på regjeringens trafikklysmodell. For elevene innebærer det endringer i skolehverdagen.

Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger, men at det meste av undervisningen vil foregå som digital hjemmeskole. I uke 46 vil all undervisning foregå digitalt.

Elever med behov for tilpasset opplæring, som ikke kan nyttiggjøre seg av digital opplæring, vil få et tilbud på skolen. Dette gjelder også elever i sårbare grupper.

Det er uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. Det kan komme endringer basert på smittesituasjonen i vårt område.

Informasjon om elevenes timeplaner og oppmøtetid i uke 47 og fremover vil bli klargjort og publisert fortløpende. Vi ber dere derfor følge nøye med på elevenes Teams og skolens hjemmeside.  

05.11.20: Totalt fem elever har testet positivt på Covid-19. Dette betyr at mange elever må i karantene. Det er også mange lærere som må i karantene, og derfor må alle klasser på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende ha digital hjemmeskole i morgen fredag 06.11. Vi har hatt god kontakt med smitteteamet i Lier kommune. Ny oppdatert informasjon om overgang til rødt nivå kommer på fredag.

04.11.20: En elev i 2STB har testet positivt på Covid-19. Hele klassen samt en programfagsgruppe er satt i karantene til og med mandag 9. november. Lærere som har hatt undervisning med den eleven, er satt i karantene. Det gjelder også medelever som har hatt undervisning i samme klasse eller gruppe.

03.11.20: En elev i 1STE testet positivt på Covid-19. To lærere og alle elever i 1STE sendes nå hjem i karantene. De må avvente telefon fra smittesporingsteamene. Alle har fått beskjed om å teste seg hvis de har/får symptomer. Tiltakene er gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Lier.

Til toppen