Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Skolen ønsker god samhandling med dine foresatte. Så lenge du er umyndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det. 

Elev-lærer situasjon - Klikk for stort bilde T. Tandberg/St. Hallvard vgs   

Noen viktige datoer

Allerede første eller andre skoledag (17. eller 18. august) inviteres alle Vg1-­elever, med foresatte, til en samtale med kontaktlærer. Kontaktlæreren har en dedikert oppgave med å følge opp eleven i skolehverdagen. Hensikten med denne oppstartssamtalen er å knytte kontakt og danne et godt utgangspunkt for din skolestart.

Foreldremøter

Oversikt over foreldremøter kommende halvår:

  • Tirsdag 22. september og onsdag 23. september er det foreldremøte for elever som går på Vg1.  På dette møtet får de foresatte generell informasjon om skolen, og de får møte kontaktlærerne og  klassens faglærere.
  • I november blir elever og foresatte på Vg1 invitert til samtale med kontaktlærer.
  • I januar/februar arrangeres et foreldremøte for studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1, hvor det gis informasjon om valg av programområder og fag for Vg2.

Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook. Alle foresatte til elever under  18 år vil hver uke motta oversikt på e­post over elevens fravær og ordens­ og atferdsanmerkninger.

Til toppen